about

חדשנות ללא גבולות, כחברה מובילה בתחום המיגון האלקטרוני, תשתיות תקשורת ובקרה מאז 1990 אנו דוגלים בהיצמדות לחידושים הטכנולוגיים. אנו מבינים כי ביטחון הינו אינטגרציה בין מערכות טלוויזיה במעגל סגור, גילוי פריצה, בקרת כניסה, שליטה ובקרה ותשתיות לבין דרישות הלקוח המשתנות מפרוייקט לפרוייקט.

הניסיון העשיר, הידע וההון האנושי שצברנו לאורך השנים בפרוייקטים שונים ומורכבים בסקטור הפרטי, הציבורי והמוסדי בארץ ובעולם מאפשרים לנו לקחת את צרכי הביטחון שלך וליישם אותם בליווי ותמיכה מלאים על הצד הטוב והמתאים ביותר. משלב התכנון המפורט ועד למסירה של חליפת הביטחון והתקשורת אנו צועדים יד ביד ומרגישים שותפים מלאים לתחושת הביטחון שלך.

הטמעה, הדרכות ותמיכה טכנית בסיום הפרוייקט הינם חלק בלתי נפרד מאסכולת הביטחון של הי סקיוריטי.

מחויבותנו ללקוח מאפשרת לנו ללוות אתכם כבר מעל ל 25 שנה!