access-control

מערכות בקרת כניסה

האתגר – מידור לא מורשים. חדירה של גורם לא מורשה בשעות פעילות החברה הינו אתגר במערכות בקרת כניסה.

זיהוי ע"י תגי עובד, טביעת אצבע, זיהוי פנים, פינוי קהל וחלוקות לוגיות הן רק חלק מהפתרונות אותם אנו מציעים במערכות בקרת הכניסה ללקוחותינו. שותפינו העסקיים הינם היצרנים הגדולים והמתקדמים ביותר בתחום בקרת הכניסה ובעזרת ממשקי משתמש ידידותיים ניתן להציג סטאטוס דלתות מבוקרות, ספירת אנשים במקרה חירום, פתיחה וסגירה של דלתות בזמן אמת. בפרויקטים מרובי סניפים ישנה אינטגרציה מלאה בין מערכת בקרת הכניסה לבין מערכת השליטה והבקרה המאפשרת שיתוף פעולה מלא בין המערכות, דיווחים שותפים והפעלות יחידות קצה. מערכת בקרת כניסה מסייעת בפינוי קהל בשעת חירום ומגבירה את הבטיחות בעבודה ע"י מידור אנשים לא מורשים לאזורים רגישים. מערכת בקרת כניסה הינה היעילה ביותר למניעת ריגול תעשייתי, גניבות רכוש, השחתות ועוד.


פרוייקטים לדוגמא