alarm

מערכות לגילוי פריצה

מערכת גילוי פריצה הינה הכלי היעיל ביותר לזיהוי חדירה בלתי מורשית למבנה בכל עת.

כיסוי נכון של שטחים על ידי מיקום גלאים והתאמתם מבחינה טכנית לפי תנאי השטח לסוג החדירה מאפשר מיגון מלא, אמין ואיכותי. בין אם כמערכת עצמאית או כחלק אינטרגטיבי בחליפת המיגון אנו משתמשים במערכות זיהוי פריצה המתקדמות ביותר היום המאפשרות שליטה מלאה לכל אביזרי קצה ואף הפעלות אוטומטיות בתרחישי אירוע.

ממיגון דלתות ועד גדרות אנחנו שם! בעזרת הצוות המקצועי שלנו נוכל לאפיין ולהתאים את חליפת המיגון שלך למניעת פריצות ולדיווחים שותפים בעת אירוע מהשטח בכל רגע נתון ובזמן אמת ללא התערבות אדם.


פרוייקטים לדוגמא