command-and-control

מערכות שליטה ובקרה (שו"ב)

ניהול תרחישי אירוע היא המומחיות שלנו!

מערכת שליטה ובקרה הינה לב ליבה של כל מערכת אבטחה מורכבת. מערכת זו מאפשרת לאנשי הביטחון שליטה מלאה על מערכות טלוויזיה במעגל סגור, זיהוי פריצה, בקרת כניסה ומערכות הרתעה באופן מוחלט. תיעוד נרחב של כל אירוע בין אם בוצע באופן אוטומטי או על ידי מפעיל הביטחון נרשם בבסיס הנתונים של מערכת השליטה והבקרה. תכנון תרחישי פריצה וביטחון המשתנים מפרויקט לפרויקט ולפי צרכי הלקוח והמבנה, מותאמים ומוטמעים בצורה שקופה במערכת השליטה והבקרה על ידנו במהלך הקמת חליפת המיגון. ניהול סניפים ופרויקטים מרובי אתרים מעולם לא היה נוח יותר למיגון. יכולות התחקור ושחזורי אירועים ע"י הצלבת נתונים מהמערכות השונות בקליק אחד הינם המתקדמים ביותר הקיימים היום. כל אלו מלווים על ידינו בתמיכה טכנית בכל יום ובכל שעה.