cctv

טלויזיה במעגל סגור

אימות וידאו, תיעוד אירוע ומעקב אחר המתרחש בזמן אמת במערכות טלוויזיה במעגל סגור.

"העיניים שלך בשטח" משדרות בזמן אמת וידאו אל מערכות השליטה והבקרה, לתוכנות הצפייה ולמפעילי המערכות לטובת ניהול אירועים באופן מידי. בין אם מדובר באתר בעל צוות אבטחה שוטף או אתר שאינו מאויש מערכת מצלמות האבטחה מאפשרת לך לראות תמיד מה קורה בשטח מכל מקום בעולם. שימוש במצלמות רשת HD מאפשרות חדות תמונה בלתי מתפשרת, שרתי אחסון וידאו מהיצרנים המובילים בעולם נותנות מבט מלא וכולל לחליפת המיגון שלך ושמירה על יציבות המערכת לאורך שנים. אינטגרציה בין מצלמות אבטחה לבין מערכת זיהוי פריצה מצמצמת את אזעקות השווא ומאפשרות תגובה מהירה בעת אירוע לאחר אימות ההתראות בווידאו. מעל ל 25 שנה של מיגון חברות מרובות סניפים, רשתות ומוסדות תוך שימוש בציוד הקצה המתקדם ביותר מאפשרים לנו לאפיין פתרון טלוויזיה במעגל סגור המתאים ביותר עבורך.


פרוייקטים לדוגמא