networking

רשתות תקשורת

תשתיות תקשורת הינן הבסיס להעברת מידע לכל חברה ובכל תחום .

בשנים האחרונות אנו עדים לצמיחה אדירה בכל הנוגע לתקשורת, מערכות מדברות אחת עם השנייה ומפעילות זו את זו בקבלה ובהעברת מידע בלבד וללא התערבות יד אדם. כמעט כל מוצר טכנולוגי מחובר לרשת כזו או אחרת המאפשרת קבלה ושליחת נתונים רציפה.

ניהול אירועי ביטחון מחייב בסיס איתן ויציב לטובת שליטה מידית וזמני תגובה נמוכים מאוד. פריסת תשתיות תקשורת ומערכות אופטיות עבור מערכות הביטחון הינו הצעד הראשון לפרויקט מוצלח.